Sletten - Kongelyset1

Gå til indhold
Sletten er markeret som "Tusindårshave".
På en lang række punkter et af de mest fremsynede byudviklingsprojekter i Danmark i mange år.
Bebyggelsen er udformet som klynger af boliger af en standard og karakter, som er karakteristisk for vor tid. I midten af klyngerne er der grønninger til leg og ophold.
Der er både ejer-, andels- og lejeboliger i området såvel som børneinstitution og ældrecenter, og umiddelbart nord for ligger et erhvervsområde.

"Tusindårshaven" er en del af Vandkraftsøen. Ved en opstemning af Storåen forsøgte man i 1942 at bidrage til den kollektive energiforsyning i Holstebro. Det er ophørt nu, men nu har søen fået betydelig rekreativ værdi.
"Tusindårshaven" har tre formål:
• den viser kommende generationer i det 3. årtusinde, hvordan vi forholdt os til naturen i år 2000
• den bliver referenceområde for forskning og undervisning om landskabets elementer, historie og forandring
• den er et land-art-projekt i stor skala i et kulturlandskab.


Webmaster: Jens Erik Villadsen - 04.2024
Tilbage til indhold