Bestyrelse - Kongelyset1

Gå til indhold
Kongelyset 1
Bestyrelsen:
Formand - Jan Rode Pedersen
Næstformand - Jens Erik Villadsen
Kasserer - Aase Tapgaard          
Sekretær - Marianne Larsen
Bestyrelsesmedlem - Knud Jensen

Suppleanter:
1. suppleant - Tonny Mikkelsen
2. suppleant - Birgit Tanderup

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
Der kan indsendes eller afleveres forslag til formanden eller et bestyrelsesmedlem.
Der kan også indsendes forslag via email: kongelyset1@gmail.com

Webmaster: Jens Erik Villadsen - 02.2024
Tilbage til indhold